NEI therapie

Wat is NEI?

NEI is een unieke methode om onverwerkte incidenten, trauma’s, fysieke klachten en emotionele problemen op een bijzondere snelle en plezierige manier aan te pakken en definitief op te lossen. Hiervoor zijn geen lange praatsessies nodig en de cliënt hoeft niet opnieuw de onverwerkte incidenten te beleven.

Meer over NEI

NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie. Dit is een zeer efficiënte methode waarbij je al binnen één behandeling indrukwekkende resultaten en veranderingen kunt merken. Dat komt doordat NEI de echte oorzaak achter jouw klacht aanpakt en niet alleen het symptoom. NEI is dus niet de paracetamol voor bijv. jouw hoofdpijn (het symptoom) zodat de pijn tijdelijk verdwijnt, maar pakt de oorzaak aan zodat je hoofdpijn blijvend kan verdwijnen. Je zult met NEI inzicht krijgen in jouw belemmerende gedragspatronen en sabotage mechanismes welke gerelateerd zijn aan jouw klacht of probleem. Binnen één tot enkele sessies zal je deze patronen en mechanismes kunnen doorbreken. Verder zal je merken dat de door jou beoogde doelen makkelijker te behalen zijn en dat je gewenste gedragsverandering blijvend kan zijn.

NEI coaching

NEI-coaching is een proces. Je krijgt handvatten aangereikt om over na te denken en aan te werken. Het is niet de bedoeling dat de NEI coach alles voor jou op gaat lossen. Je leert steeds meer gebruik te maken van daar waar jij goed in bent: van jouw eigen kracht!
Als je echter steeds meer vanuit je eigen kracht kunt leven, is het de investering van je tijd en moeite meer dan waard.

En hoe werkt het nou??

Ja precies uitleggen is moeilijk, maar ik vertel altijd het volgende: je kan je voorstellen dat je veel meemaakt in je leven. En iedere gebeurtenis, hoe klein ook, maakt indruk. Als er iets gebeurt wat je niet goed verwerken kan op dát moment, dan wordt dit in je lichaam opgeslagen. Op zo’n moment wordt er een soort van ‘klemmetje’ op een orgaan gezet. Ieder orgaan heeft zo zijn eigen soort emoties, die bij dat orgaan passen. Als er nu maar vaak genoeg iets gebeurt, wat weer een ‘klemmetje’ veroorzaakt, kan zo’n orgaan op gegeven moment minder goed werken. Dat kan klachten veroorzaken. En met NEI, haal ik dus die ‘klemmetjes’ weg. Dit doe ik op een heel simpele manier, door punten op meridianen bij de oren te masseren, waardoor de hersenhelften gestimuleerd worden. En hierdoor wordt een orgaan dan weer ‘schoongemaakt’.